Organizatori:

YO SHF Team

Scopul:

Maraton YO UHF-SHF este un concurs internațional de tip „OPEN”, ce promovează activitatea stațiilor în benzile 23 cm, 13 cm, 6 cm și 3 cm.

Participanti:

Toți radioamatorii din țară și de peste hotare care posedă autorizații valabile și care acceptă prezentul regulament de concurs.

Data concursurilor:

A treia Duminică din fiecare lună din intervalul Aprilie – Noiembrie 2023. 

Tabelul de mai jos cuprinde Calendarul activităților „Maraton YO UHF-SHF” din 2023:

EtapaData
1-a21.04.2024
2-a19.05.2024
3-a16.06.2024
4-a21.07.2024
5-a18.08.2024
6-a15.09.2024
7-a20.10.2024
8-a17.11.2024

Ore de desfășurare:

Între orele 07:00 – 12:00 UTC.

Frecvențe:

Competiția are loc în banda 1296 MHz, 2300MHz, 5700 MHz, 10368 MHz în conformitate cu planul IARU Regiunea I.

Categorii de participare:

 • SINGLE (un singur operator)
 • MULTI (multi-operator)

Moduri de lucru:

CW /SSB/ FM

Cu o stație se poate lucra o singură dată pe etapă, indiferent de modul de lucru. O stație poate avea un singur semnal pe bandă.

Controale:

RS sau RST + număr serial + QTH Locator. Exemplu: 59001 KN00XX

Numărul serial reprezintă numărul de ordine al legăturii. Fiecare etapă începe cu numărul de ordine 001.

Calcul punctaj pe etapă:

 • Pentru stații YO: 1pct/Km, fără Multiplicatori
 • Pentru stații DX: 1pct/Km x Multiplicator

Multiplicator: 1 + (numărul careurilor YO mediu lucrate și validate).

Exemplu: statia HA8XYZ are 7 legături valide cu stații YO din următoarele locatoare: KN05PS, KN06PE, KN05NR, KN44FD, KN37GR, KN37EW și KN37FM. Multiplicatorul este 5, deoarece au fost lucrate 4 locatoare medii: KN05, KN06, KN37 si KN44.

Punctajul final rezultă din înmulțirea multiplicatorului cu suma kilometrilor rezultați din legăturile valide.

Calcul punctaj clasament general:

Suma punctelor obținute pe etapă, separat pentru stații YO și DX și separat pe categorii de participare (single sau multi).

Fișele de concurs:

 • Se întocmesc doar în format electronic de tip EDI, pentru fiecare bandă în parte. 
 • Fișa de concurs trebuie să conțină obligatoriu următoarele date:
 • Data (TDate)
 • Indicativul folosit (PCall)
 • Locatorul (PWWLo)
 • Categoria de participare (PSectSINGLE sau MULTI
 • Frecvența de lucru (PBand)

Se vor încărca pe site in secțiunea UPLOAD  în maxim 7 zile de la finalizarea etapei. Fișele de concurs primite se pot vedea pe pagina cu loguri primite iar cele care au ajuns dupa acest termen vor fi folosite ca checklog.

Contestații:

Eventualele contestații se vor trimite pe adresa: YOSHFMarathon@gmail.com și vor fi soluționate în termen de 5 zile  de la expirarea termenului de afișare a rezultatelor provizorii.

Clasamente:

Clasamentele parțiale pentru fiecare etapă se afișează după expirarea termenului de soluționare a contestațiilor pe site-ul www.vhfdx.ro

Clasamente finale:

La finalul concursului se vor întocmi clasamente pentru următoarele categorii:

Stații YO

 • – 1296 MHz SINGLE
 • – 1296 MHz MULTI
 • – 2300 MHz SINGLE
 • – 2300MHz MULTI
 • – 5700 MHz SINGLE
 • – 5700 MHz MULTI
 • – 10368 MHz SINGLE
 • – 10368 MHz MULTI

Stații DX

 • – 1296 MHz SINGLE
 • – 1296 MHz MULTI
 • – 2300 MHz SINGLE
 • – 2300MHz MULTI
 • – 5700 MHz SINGLE
 • – 5700 MHz MULTI
 • – 10368 MHz SINGLE
 • – 10368 MHz MULTI

Diplome

Se acordă în format electronic tuturor concurenților.

Observații:

Toate stațiile care au trimis log intră în clasamente. La arbitrarea concursului vor fi folosite ca checklog toate logurile care se pot obține de la managerii/arbitrii concursurilor desfășurate în paralel. Legăturile cu stațiile al căror log nu a putut fi obținut de la ceilalți organizatori vor fi punctate astfel:

 • zero puncte dacă legătura este unică (adică stația lucrată nu se regăsește în niciunul din celelalte loguri;
 • dacă stația lucrată se regăsește în alte loguri atunci legătura va fi considerată validă dacă:
  • numărul serial recepționat este valid în raport cu ora la care este declarată legătura;
  • locatorul recepționat este identic cu cel recepționat de majoritatea stațiilor care au lucrat indicativul respectiv.

Exemple:

 • stația HA8XYZ apare în 5 loguri primite. Dacă numărul serial recepționat de la HA8XYZ este în ordine crescătoare în raport cu ora (raportată în celelalte loguri) la care s-au efectuat legăturile, atunci legătura este considerată validă.
 • Stația HA8XYZ apare în 10 loguri primite. În 8 loguri locatorul recepționat este KN06LN iar în celelalte două loguri locatorul recepționat este diferit (ex. KN07LN). Stațiile care au recepționat locatorul KN06LN vor fi considerate majoritare și li se va valida legătura; stațiile care au recepționat un locator diferit vor avea legătura anulată pe motiv de “locator greșit”.

Nu se punctează legăturile la care diferența de timp este mai mare de 5 minute.

Legatura se punctează cu zero puncte (pentru o statie), dacă conține una din următoarele erori: 

 • număr serial incorect
 • QTH locator incorect

sau daca statia respectiva nu a notat corect indicativul corespondentului ( /p).

Verificarea fișelor de concurs și afișarea rezultatelor provizorii:

Se face în termen de maxim 15 zile de la expirarea termenului de primire a acestora.


Precizări:

– Legăturile duble nu sunt penalizate, acestea fiind considerate nule.

– Nu se depunctează legăturile ale căror numere seriale, din control, nu sunt consecutive.

– Folosirea DX-clusterului este permisă, cu excepţia trimiterii de spoturi pentru indicativul propriu. Este permisă și încurajată organizarea legăturilor radio sked prin intermediul chatului www.on4kst.org.

– Se recomandă ca numele fișierului generat să fie de forma:

            Indicativ_luna_banda.EDI    (exemplu YO1XYZ_4_1296.EDI )


73! YO3CYR & YO8RHM