Rezultate:


Organizator:

Radioclubul municipal Baia Mare (YO5KAD)

Obiectiv:

Realizarea a cât mai multor legături, respectând limitele legale și cerințele licenței proprii privind planul de bandă și putere.

Perioada:

Primul sfârșit de săptămână din luna Iunie, Sâmbătă de la ora 14:00 UTC până Duminică 13:59 UTC.

Pentru 2024: 1 iunie 14:00 UTC – 2 iunie 14 UTC.

Benzi și moduri de lucru:

144 MHz, 432 MHz și 1296 MHz. CW, SSB și FM

Categorii:

A. SO – 144 MHz

B. SO – 432 MHz

C. SO – 1296 MHz

D. SO MB

E. MO MB (Stațiile MO trebuie să încarce logul pentru fiecare bandă separat)

F. Log Control

Stațiile de la categoria E vor utiliza un singur indicativ pe toată perioada concursului indiferent de benzile utilizate.

Legături:

Cu aceeași stație se poate realiza o legatură validă o singură dată pe bandă indiferent de modul de lucru. Nu se acceptă legăturile cross-band sau cross-mod. Utilizarea de chaturi, skimmer sau DX cluster estte permisă cu excepția self-spoturilor.

Legăturile duble vor fi lăsate în log, ele necontribuind la punctajul final. În cazul acestora, nu vor fi considerate penalizări. Se vor efectua legături în segmentele de bandă alocate conform planului de bandă al IARU REG1.

Controale:

RS(T) + număr serial crescător + WW QTH locator
Numărul serial crescător este separat pentru fiecare bandă.

Punctaj:

144 Mhz – 1 punct / km

432Mhz – 5 puncte / km

1296 Mhz – 10 puncte / km

La categoriile D si E punctajul va fi suma punctelor din toate benzile.

Loguri:

Numai în format .EDI, pentru fiecare bandă separat, în maxim 10 de zile după concurs, in sectiunea „UPLOAD LOG” al concursului. Log-urile primite dupa perioada de primire a log-urilor vor fi folosite ca și log control.

Pentru a intra în clasament, logul trebuie să conțină cel puțin 5 QSO cu stații din YO pentru 144 MHz, 3 QSO-uri cu stații YO pentru 432 MHz, și 1 QSO cu o stație YO pentru 1296 MHz. Pentru ca logul să fie valid pentru categoriile multiband acestea trebuie la fel să conțină legăturile minime pe fiecare bandă separat.

Se face câte un fișier EDI pentru fiecare bandă, iar numele fișierului trebuie să conțină indicativul și banda, de exemplu YO5AAA_P_432.edi. Preluare si corectitudinea lui poate fi verificata in pagina Loguri primite.

Arbitraj:

Toate logurile corecte sosite în temenul regulamentar vor fi luate în considerare și arbitrate la categoria optată.
Erori ca diferență de timp mai mare de +/-5 minute la înregistrarea unei legături cu un alt corespondent sau QTH locatorului vor atrage anularea legăturii ambilor corespondenți. Erori precum RST și nr. serial vor atrage depunctări de 25% din valoarea punctelor corespondente legăturii respective. La arbitrare se vor folosi loguri și de la alte concursuri organizate în paralel.

Clasamente/premii: 

Se realizează clasamente generale separate pentru fiecare categorie și bandă. Se acordă diplome electronice tuturor participanților.

Vă dorim mult success și vă invităm la FAIRPLAY!!!

YO5KAD, Radioclubul Municipal Baia Mare